Проблематика джерел доказів у кримінальному процесі

Проблематика джерел доказів у кримінальному процесі

Доказування є дуже важливим елементом в кримінальному судочинстві, адже завдяки даному процесу можна сподіватись на об’єктивне вирішення певного провадження.

Джерела доказів — це певні носії доказової інформації, тобто відомості про факти, які підлягають доказуванню під час провадження у кримінальній справі. Носіями такої інформації можуть бути люди (свідки, потерпілі, підозрювані, обвинувачені та ін.) і предмети матеріального світу (предмети, які були знаряддям злочину, зберегли на собі сліди злочину, викрадені цінності тощо).

Проблематика джерел доказів у кримінальному процесі

Встановлення  об’єктивної  дійсності в кримінальному процесі здійснюється через використання відповідних доказів.

Згідно ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані в порядку КПК на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що підлягають доказуванню.

На даний момент існує доволі значна проблема визнання доказів недопустимими, адже, у разі визнання їх недопустимими вони не можуть братись до уваги і бути використанні при прийнятті рішень.

Одними з основних джерел доказів є:

— показання

— речові докази

— документи

— висновки експерта

Що стосується показання, дійсно, вони є найпоширенішим джерелом доказування. І це не дивно, адже, найчастіше буває так, що суть показань встановлюють ті обставини, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Речові докази у кримінальному провадженні необхідно своєчасно виявити, зафіксувати і додати до матеріалів справи.  В теорії вони характеризуються як ,,німі свідки”, що не можуть змінювати відображені на них сліди вчинення злочину.

Основною проблемою документів як джерела доказів в XXI столітті є  можливість надавати  матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Адже, дані матеріали можуть бути з легкістю підроблені, і це негативно впливає на саме вирішення справи.

Висновки експерта є досить таки неоднозначним доказом. Адже висновки проводяться на основі знать і навичок даного експерта, що часто відіграє досить вирішальне значення у вирішенні справи.

Отже, проблема допустимості доказів є важливим чинником підвищення ефективності кримінального процесу, виконання завдань кримінального судочинства, а отже, потребує подальшого аналізу та вдосконалення.

     Спираючись на теорію та практику кримінального судочинства тема доказування є однією з найголовніших.

Адже в кримінальному процесі розглядаються досить важливі справи, які «вершать» людські долі. І правильним рішення суду буде тільки в тому випадку,коли всі докази будуть достатньо та всебічно досліджені.

Це має досить вагоме значення, адже завданням кримінального процесу є те, щоб кожна особа, яка вчинила злочин, отримала покарання в міру своєї вини.

Оставить комментарий